Arkitekturen - Bostäder hur vi själva vill bo!

Det viktigaste är att se platsens förutsättningar, som väderstreck, utsikt och behov av insynsskydd. Ge tillbaka och bjuda in omgivningen, ett livgivande samspel.

Baskvaliteter som rumshöjder, ljuset, utblickar, siktlinjer och spännande rumssamband är alla lika viktiga. Detta samspel utgör en hel och fungerande arkitektur.

Vårt sätt att se på arkitektur, upplever vi ger ”arkitekturen karaktär”.

idébild