Hållbara bostäder - Är inte bara en självklarhet!

Vår miljö är vår bostad. Hållbara bostäder med kloka materialval, är både funktionellt och estetiskt självklart.

Baskvaliteter som ljus, rymd, rumssamband med hållbara och miljövänliga material är förutsättningarna för kloka genomtänkta bostäder över tid.

Materialen ska nötas inte slitas. Vi är inte främmande för att bygga med modern träbyggnadsteknik.

idébild