Fabriksparken i Sundbyberg

I centrala Sundbyberg ritar vi 320 lägenheter med underliggande garage åt Skandia Fastigheter. Bostäderna byggs med omtanke för ett socialt och hållbart liv mitt i stad och park. Projektet har höga ambitioner på gestaltning och stor omsorg har lagts på att husen ska passa in i den industrikaraktär och tegelarkitektur som präglar området. Inflyttning av första etappen 2018.

Sjöglimten i Rönninge

I en norrvänd sluttning med utsikt över sjön Flaten i centrala Rönninge ritar vi tre hus med 36 lägenheter åt HSB. Stor omsorg har lagts för att anpassa husen till den kraftiga sluttningen. Husens karaktär är fasaden med antracitgrå fibercement monterad på klink och stora fönster som går ner till golv. Inflyttning 2018.

Trollbäcksporten i Tyresö

I en sluttning har vi ritat 26 lägenheter fördelat på tre trapphus i en huskropp med underliggande garage åt Peab. Stor omsorg har lagts på att anpassa huset till den branta sluttningen och ge huset en skala så att den passar till den befintliga villabebyggelsen. Genom att ge trapphusen olika höjder så skalas huset ner och smälter väl in i området. Huset är putsat vitt med vita plåtdetaljer och invändigt färgglada trapphus. Färdigställt 2016.

idébild