Social hållbarhet - Vi tänker annorlunda!

Ett utvecklande boende. Effektiva och innovativa lösningar, ger möjligheter för nya familjekonstellationer utanför kärnfamiljen.

Gården, entréer, tvättstuga är alla lika viktiga platser för socialt umgänge. Exempelvis stadsodling på gården och utrymmen för aktiviteter, som mecka med cykeln, valla skidor mm. Ett extrarum att hyra inom huset, gör att bostaden expanderar temporärt.

idébild